Od 06.04.2021 roku ponownie otwieramy kantor w Międzyrzeczu. Zapraszamy do Tesco na ul. Konstytucji 3 Maja