Polityka prywatności

Polityka Informacyjna

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODOl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach jest EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA SPÓŁKA Z O.O., Gen. Władysława Sikorskiego 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski (Eko JARO spółka z o.o.) jako operator sieci kantorów wymiany walut i administrator strony www.kantorjaro.pl
Kontakt:
Tel: 504 274 800
Mail: biuro@kantorjaro.pl
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Dane posiadamy na podstawie zgody przy rejestrowaniu transakcji wymiany walut powyżej 10000,00 EURO oraz akceptacji „Polityki Prywatności” na stronie www Kantoru znajdującej się pod adresem www.kantorjaro.pl

Przetwarzamy dane z uwagi na:
1. Umożliwienie świadczenia usług wymiany walut za pomocą kont bankowych
2. Realizację transakcji wymiany walut
3. Przepisy prawa dotyczących celów finansowych, podatkowych oraz informacyjnych
4. Administrowania stroną www.

Wymagamy podania następujących danych:

1. Kantor wymiany walut: w przypadku transakcji ponad progowych imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i rodzaj i numer dowodu tożsamości
2. Strona www: pliki cookies, adres mail

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzn: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu a także sprzeciwu wobec przetwarzania:
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez (Eko JARO spółka z o.o. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Dane osobowe zebrane przez (Eko JARO spółka z o.o. udostępniamy jedynie:
1. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług finansowych tzn. bankom (przelewy)
2. Podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe
3. Organom nadzorczym (Eko JARO spółka z o.o.. tzn: NBP, GIIF

Nie przekazujemy danych osobowych żadnym innym podmiotom.

Dane osobowe zebrane przez (Eko JARO spółka z o.o. przechowujemy w celach:
1. Ochrony żywotnych interesów (Eko JARO spółka z o.o.
2. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym szczególnie prawa podatkowego, rachunkowego i prawa przeciwdziałającemu praniu pieniędzy
3. Maksymalnie przez okres wymagany przez ww przepisy prawa czyli nie dłużej niż 5 lat

Nie przekazujemy danych osobowych poza granice Polski.

Nie przetwarzamy danych automatycznie, nie profilujemy danych osobowych

Polityka cookies

Polityka ciasteczek serwisu kantorjaro.pl

Dla wygody Użtkownika serwis kantorjaro.pl korzysta z plików cookies.

Czy wiesz, że:

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci;
o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na ka¿dej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Ciasteczka „sesyjne”
Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Ciasteczka „stałe”
Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Pamiętaj, że:
1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyœlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koñcowym Użytkownika.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoœci dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urz¹dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Ważne dla Ciebie:
1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
2. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak wyłączyć ciasteczka?
1. Serwis PODAĆ DANE korzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi zmieniæ ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).
2. Większoœæ przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.
3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.
4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.
A jak zarządza ustawieniami cookies?
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE
W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Chrome
W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonê Ustawienia Google Chrome.
Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox
W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik) W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybraę Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera
Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK